全部城市 » 

找货方向

conbaba
  •    conbaba
  •     白银会员 
  • 2018-08-23 11:55 开始
  • 2018-11-21 11:55 已解决
  • 悬赏 0 元

Nhưng vấn đề em thấy cần thêm thông tin đó là: 
- Sản phảm tốt- làm việc tận nơi với nhà maý để có giá tốt+ sản phẩm uy tín.  ( cái này phải nhờ anh)
 Tránh tình trạng như năm ngoái hoặc là thỉnh thoảng vẫn xảy ra đó là đặt mẫu A nhưng về loại B chất lượng kém phải bán thanh lý问题补充:清仓尾单外贸库存地毯