全部城市 » 

Bài thơ: Động phòng - 洞房 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:153
Tác giả(nhà thơ): 洞房 • Phòng the, Trung Quốc, Thịnh Đường

洞房洞房環珮冷,
玉殿起秋風。
秦地應新月,
龍池滿舊宮。
系舟今夜遠,
清漏往時同。
萬里黃山北,
園陵白露中。Động phòng


Động phòng hoàn bội lãnh,
Ngọc điện khởi thu phong.
Tần địa ưng tân nguyệt,
Long trì mãn cựu cung.
Hệ chu kim dạ viễn,
Thanh lậu vãng thời đồng.
Vạn lý Hoàng sơn bắc,
Viên Lăng bạch lộ trung.
Dịch nghĩa
Trong phòng the châu báu lạnh lẽo,Gió thu nổi lên trong điện ngọc.Trăng non vừa lên trên đất Tần,Trong cung cũ có nhiều ao nhỏ.Ta buộc thuyền nơi xa xa,Nghe tiếng chuông báo giờ vẫn trong trẻo như ngày cũ.Núi Hoàng ở phía bắc cách vạn dặm,Viên Lăng thấy mờ trong sương móc trắng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论