全部城市 » 

Bài thơ: Đăng chu tương thích Hán Dương - 登舟將適漢陽 (Đỗ Phủ - 杜

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:116
Tác giả(nhà thơ): 登舟將適漢陽 • Lên thuyền sắp sang Hán Dương, Trung Quốc, Thịnh Đường

登舟將適漢陽春宅棄汝去,
秋帆催客歸。
庭蔬尚在眼,
浦浪已吹衣。
生理飄蕩拙,
有心遲暮違。
中原戎馬盛,
遠道素書稀。
塞雁與時集,
檣烏終歲飛。
鹿門自此往,
永息漢陰機。Đăng chu tương thích Hán Dương


Xuân trạch khí nhữ khứ,
Thu phàm thôi khách quy.
Đình sơ thượng tại nhãn,
Phố lãng dĩ xuy y.
Sinh lý phiêu đãng chuyết,
Hữu tâm trì mộ vi.
Trung Nguyên nhung mã thịnh,
Viễn đạo tố thư hy.
Tái nhạn dữ thì tập,
Tường ô chung tuế phi.
Lộc môn tự thử vãng,
Vĩnh tức Hán Âm ky (cơ).
Dịch nghĩa
Nhà xuân ơi, ta bỏ mi mà đi rồi,Cánh buồm thu giục khách trở về.Vườn rau vẫn còn thấy trong tầm mắt,Gió thổi sóng bến sông lấm tấm trên áo.Ta vụng về trong cuộc sống cứ nay đây mai đó này,Điều tâm nguyện nay già vẫn chưa xong đành bỏ.Việc binh đao ở Trung Nguyên còn đang dữ dội,Thư từ nơi xa hiếm nhận được.Nhạn biên ải tụ tập theo mùa,Con quạ gỗ trên đầu cột buồm cứ bay suốt năm.Xa núi Lộc Môn từ nay,May ra sẽ được nghỉ ngơi ở Hán Âm mãi mãi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论