全部城市 » 

Bài thơ: Bát nguyệt thập ngũ dạ nguyệt kỳ 2 - 八月十五夜月其二 (Đỗ P

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:121
Tác giả(nhà thơ): 八月十五夜月其二 • Trăng rằm tháng tám kỳ 2, Trung Quốc, Thịnh Đường

八月十五夜月其二稍下巫山峽,
猶銜白帝城。
氣沈全浦暗,
輪仄半樓明。
刁鬥皆催曉,
蟾蜍且自傾。
張弓倚殘魄,
不獨漢家營。Bát nguyệt thập ngũ dạ nguyệt kỳ 2


Sảo hạ Vu Sơn giáp,
Do hàm Bạch Đế thành.
Khí trầm toàn phố ám,
Luân trắc bán lâu minh.
Điêu đẩu giai thôi hiểu,
Thiềm thừ thả tự khuynh.
Trương cung ỷ tàn phách,
Bất độc Hán gia dinh.
Dịch nghĩa
Dần dà xuống kẽm Vu,Vẫn gần thành Bạch Đế.Khí xuống thấp nên toàn bãi u ám,Bánh xe nghiêng nửa lầu sáng.Xoong chảo đều giục sáng,Con cóc vì thế tự nghiêng mình.Giương cung để tựa cái hồn tàn,Chẳng riêng gì nơi dinh nhà Hán.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论