全部城市 » 

Bài thơ: Bát ai thi kỳ 2 - Cố tư đồ Lý công Quang Bật - 八哀詩其

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:120
Tác giả(nhà thơ): 八哀詩其二-故司徒李公光弼 • Tám nỗi buồn kỳ 2 - Quan tư đồ quá cố Lý Quang Bật, Trung Quốc, Thịnh Đường

八哀詩其二-故司徒李公光弼司徒天寶末,
北收晉陽甲。
胡騎攻吾城,
愁寄意不愜。
人安若泰山,
薊北斷右脅。
朔方氣乃蘇,
黎首見帝業。
二宮泣西郊,
九廟起頹壓。
未散河陽卒,
思明偽臣妾。
複自碣石來,
火焚乾坤獵。
高視笑祿山,
公又大獻捷。
異王冊崇勳,
小敵信所怯。
擁兵鎮河汴,
千里初妥帖。
青蠅紛營營,
風雨秋一葉。
內省未入朝,
死淚終映睫。
大屋去高棟,
長城掃遺堞。
平生白羽扇,
零落蛟龍匣。
雅望與英姿,
惻愴槐裏接。
三軍晦光彩,
烈士痛稠疊。
直筆在史臣,
將來洗箱篋。
吾思哭孤塚,
南紀阻歸楫。
扶顛永蕭條,
未濟失利涉。
疲苶竟何人,
灑涕巴東峽。Bát ai thi kỳ 2 - Cố tư đồ Lý công Quang Bật


Tư đồ Thiên Bảo mạt,
Bắc thu Tấn Dương giáp.
Hồ kỵ công ngô thành,
Sầu tịch ý bất khiếp.
Nhân an nhược Thái Sơn,
Kế Bắc đoạn hữu hiếp.
Sóc phương khí nãi tô,
Lê thủ kiến đế nghiệp.
Nhị cung khấp tây giao,
Cửu miếu khởi đồi áp.
Vị tán Hà Dương tốt,
Tư Minh nguỵ thần thiếp.
Phức tự Kiệt Thạch lai,
Hoả phần càn khôn liệp.
Cao thị tiếu Lộc Sơn,
Công hựu đại hiến tiệp.
Dị vương sách sùng huân,
Tiểu địch tín sở khiếp.
Ủng binh trấn Hà Biện,
Thiên lý sơ thoả thiếp.
Thanh dăng phân doanh doanh,
Phong vũ thu nhất diệp.
Nội tỉnh vị nhập triều,
Tử lệ chung ánh tiệp.
Đại ốc khứ cao đống,
Trường thành tảo di điệp.
Bình sinh bạch vũ phiến,
Linh lạc giao long hạp.
Nhã vọng dữ anh tư,
Trắc sảng hoè lý tiếp.
Tam quân hối quang thải,
Liệt sĩ thống trù điệp.
Trực bút tại sử thần,
Tương lai tẩy tương khiếp.
Ngô tư khốc cô trủng,
Nam kỷ trở quy tiếp.
Phù điên vĩnh tiêu điều,
Vị tế thất lợi thiệp.
Bì niết cánh hà nhân,
Sái thế Ba Đông giáp.
Dịch nghĩa
Quan tư đồ vào năm cuối của niên hiệu Thiên Bảo,Đã huy động quân đội vùng mình trấn nhiệm lên chiếm lại miền bắc.Ngựa Hồ công phá thành trì của ta,Buồn lặng thinh nhưng ý không thanh thản.Người cứ vững như núi Thái,Vùng Kế Bắc bị cắt ngay hông phải.Không khí vùng bắc bỗng xôi xục lên,Đầu đen thấy được cơ nghiệp nhà vua.Hai vua đến khóc ở phía tây,Chín miếu thờ sao mà đổ nát nhiều như thế.Quân giặc đóng ở Hà Dương chưa tan rã,Tư Minh vờ xin hàng.Lại từ vùng Kiệt Thạch tới,Lửa bốc tràn lan khắp trời đất.Ngạo nghễ cười vào mặt An Lộc Sơn,Ông lại báo tin thắng trận lớn.Do công lao, được phong vương tuy không trong hoàng tộc,Bọn giặc nhỏ nghe tin cũng đủ khiếp sợ.Mang quân trấn đóng tại sông Biện,Cả một dải dài vạm dặm mới được yên.Lũ ruồi xanh cứ vo ve,Trong cảnh thu mưa gió ông là một cái lá độc nhất.Cứ suy nghĩ về việc chưa trở về kinh,Nước mắt khi chết đã đọng nơi khoé mắt.Căn nhà lớn mà tháo bỏ cột cao,Thành dài lại dọn sạch các chốt canh.Khi còn sống nắm quyền chỉ huy bằng cách vẫy quạt lông trắng,Thế mà khi chết lại lênh đênh một cái hòm có khắc rồng giải là cỗ quan tài.Nghĩ đến với lòng kính phục tư cách của vị anh hùng,Trong giới các quan to có lòng thương xót.Hào quang trong đám ba quân nay mờ nhạt,Kẻ chết vì nước ôm mối đau buồn chất ngất.Quan viết sử ắt có ngòi bút trung thực,Hãy đem cái tráp đựng thư phỉ báng đó mà rửa sạch đi cho.Trong ý tôi khóc cho nấm mồ cô quạnh,Đang đi nơi vùng nam để đi về nhà mà thuyền bè bị cản trở.Cứ luấn quấn mãi nên buồn rầu,Chưa qua mà đã mất thuyền bè.Ngơ ngác mệt mỏi là ai vậy,Nước mắt tuôn nơi kẽm Ba Đông.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论