全部城市 » 

Bài thơ: Bình tích kỳ 1 - 屏跡其一 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:70
Tác giả(nhà thơ): 屏跡其一 • Giấu tung tích kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

屏跡其一用拙存吾道,
幽居近物情。
桑麻深雨露,
燕雀半生成。
村鼓時時急,
漁舟個個輕。
杖藜從白首,
心跡喜雙清。Bình tích kỳ 1


Dụng chuyết tồn ngô đạo,
U cư cận vật tình.
Tang ma thâm vũ lộ,
Yến tước bán sinh thành.
Thôn cổ thì thì cấp,
Ngư chu cá cá khinh.
Trượng lê tòng bạch thủ,
Tâm, tích hỉ song thanh.
Dịch nghĩa
Dùng cái vụng tức là duy trì được cái đạo của mình,Ở ẩn là gần được với tình của vạn vật.Dâu gai thấm nhuần mưa móc,Chim sẻ chim dâu thấy lớn hẳn lên.Tiếng trống trong làng đôi khi nổi lên dồn dập,Thuyền đánh cá từng chiếc nhè nhẹ trôi.Gậy bằng cành lê chống theo đầu bạc,Mừng rằng cả lòng lẫn đời đều được trong sạch.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论