全部城市 » 

Bài thơ: Bát ai thi kỳ 6 - Thiếu giám vũ công Tô công Nguyên

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:91
Tác giả(nhà thơ): 八哀詩其六-故秘書少監武功蘇公源明 • Tám nỗi buồn kỳ 6 - Quan bí thư thiếu giám vũ công quá cố Tô Nguyên Minh, Trung Quốc, Thịnh Đường

八哀詩其六-故秘書少監武功蘇公源明武功少也孤,
徒步客徐兗。
讀書東嶽中,
十載考墳典。
時下萊蕪郭,
忍饑浮雲巘。
負米晚為身,
每食臉必泫。
夜字照爇薪,
垢衣生碧蘚。
庶以勤苦志,
報茲劬勞顯。
學蔚醇儒姿,
文包舊史善。
灑落辭幽人,
歸來潛京輦。
射策君東堂,
宗匠集精選。
制可題未幹,
乙科已大闡。
文章日自負,
吏祿亦累踐。
晨趨閶闔內,
足蹋宿昔趼。
一麾出守還,
黃屋朔風卷。
不暇陪八駿,
虜庭悲所遣。
平生滿尊酒,
斷此朋知展。
憂憤病二秋,
有恨石可轉。
肅宗複社稷,
得無逆順辨。
范曄顧其兒,
李斯憶黃犬。
秘書茂松意,
溟漲本末淺。
青熒芙蓉劍,
犀兕豈獨剸。
反為後輩褻,
予實苦懷緬。
煌煌齋房芝,
事絕萬手搴。
垂之俟來者,
正始征勸勉。
不要懸黃金,
胡為投乳贙。
結交三十載,
吾與誰遊衍。
滎陽複冥莫,
罪罟已橫罥。
嗚呼子逝日,
始泰則終蹇。
長安米萬錢,
凋喪盡餘喘。
戰伐何當解,
歸帆阻清沔。
尚纏漳水疾,
永負蒿裏餞。Bát ai thi kỳ 6 - Thiếu giám vũ công Tô công Nguyên Minh


Vũ công thiếu dã cô,
Đồ bộ khách Từ, Duyện.
Độc thư Đông nhạc trung,
Thập tải khảo phần điển.
Thì há lai vu quách,
Nhẫn cơ phù vân nghiễn.
Phụ mễ vãn vi thân,
Mỗi thực kiểm tất huyễn.
Dạ tự chiếu nhiệt tân,
Cấu y sinh bích tiễn.
Thứ dĩ cần khổ chí,
Báo tư cù lao hiển.
Học uý thuần nho tư,
Văn bao cựu sử thiện.
Lệ lạc từ u nhân,
Quy lai tiềm kinh liễn.
Xạ quân đông đường sách,
Tông tượng cận tinh tuyển.
Chế khả đề vị can,
Ất khoa dĩ đại xiển.
Văn chương nhật tự phụ,
Lại lộc diệc luỹ tiện.
Thần xu xương hạp nội,
Túc đạp túc tích nghiễn.
Nhất huy xuất thú hoàn,
Hoàng ốc sóc phong quyển.
Bất hạ bồi bát tuấn,
Lỗ đình bi sở khiển.
Bình sinh mãn tôn tửu,
Đoạn thử bằng tri triển.
Ưu phẫn bệnh nhị thu,
Hữu hận thạch khả chuyển.
Túc Tông phục xã tắc,
Đắc vô nghịch thuận biện.
Phạm Việp cố kỳ nhi,
Lý Tư ức hoàng khuyển.
Bí thư mậu tùng ý,
Minh trướng bản mạt thiển.
Thanh huỳnh Phù Dung kiếm,
Tê huỷ khởi độc chuyển.
Phản vi hậu bối tiết,
Dư thực khổ hoài miến.
Hoàng hoàng trai phòng chi,
Sự tuyệt vạn thủ khiến.
Thuỳ chi sĩ lai giả,
Chính thuỷ trưng khuyến miễn.
Bất yêu huyền hoàng kim,
Hồ vi đầu loạn huyễn.
Kết giao tam thập tải,
Ngô dữ thuỳ du diễn.
Huỳnh Dương phục minh mạc,
Tội cổ dĩ hoành quyến.
Ô hô tử thệ nhật,
Thuỷ thái tắc chung khiển.
Trường An mễ vạn tiền,
Điêu táng tận dư suyễn.
Chiến phạt hà đương giải,
Qui phàm trở thanh Miện.
Thượng triền Chương thuỷ tật,
Vĩnh phụ cảo lý tiễn.
Dịch nghĩa
Ông Tô thuở nhỏ đơn độc,Lội bộ tới trọ nơi Từ Châu và Duyện Châu.Đọc sách ở trong vùng núi Đông,Mười năm nghiền ngẫm về kinh điển trong sách.Ít khi xuống nơi vùng đồng cỏ đông đúc,Thà chịu nhịn nói trên đỉnh núi mù mây.Làm việc cực nhọc để tự nuôi mình,Mỗi bữa ăn nước mắt ròng ròng bên má.Ban đêm đốt củi để soi sáng mà đọc chữ,Áo đầy bụi nên mốc meo mọc xanh rì.Hơn nữa cố gắng học hành cốt báo đáp lại công ơn sinh thành.Học đã đạt được cái chí khí của nhà nho chính tông,Về văn thâu tóm được cái tốt lành của sử cũ.Đang là một nhà văn trầm lặng,Mà khi trở về lại ngồi trong xe từ kinh đô.Trúng bài văn sách vua ra nơi nhà phía đông,Nơi này là nơi đào tạo những tinh hoa được tuyển.Bài chế ông có thể làm xong khi đề ra chưa ráo mực,Ất khoa đã được mở rộng ra.Văn chương ngày càng tự bồi đắp,Lộc của một viên chức nhà nước cũng làm cản bước chân.Sáng đi theo vào trong cung cấm,Chân đạp lên vết chai thời xưa.Sau hồi đi giữ chức thái thú về,Gió bấc nổi ở nơi cửa vua.Chẳng nghĩ gì đến việc khen thưởng người có công,Thấy buồn vì bị khiển trách liên quan đến trại giặc.Bình thường rượu lúc nào cũng tràn ly,Nay bỏ cái này bạn quen biết có gì sảy ra.Vì lo nghĩ buồn bực mà mang bệnh mất hai năm,Có mối hận mà đá cũng phải lăn.Vua Túc Tông khôi phục lại được đất nước,Có lòng phân biệt kẻ theo, người chống, ai dùng được ai cần bỏ.Như Phạm Việp mong đợi ở con ông,Lý Tư nhớ đến con chó vàng.Ý của quan bí thư như thông xanh,Biển dâng mà gốc rễ cạn.Sáng rực là thanh gươm Phù Dung,Đâu có phải chỉ để dùng giết tê giác.Làm trái đi khiến cho hậu thể khinh mạn.Tôi thực là đau buồn cứ nhớ đến điều này.Rỡ ràng là bữa trai giới nơi Chi phòng.Việc bế tắc, vạn cánh tay buông xuôi.Ngưng để chờ người tới,Chính ra lúc đầu cần phải được khích lệ.Chẳng cần phải đưa vàng bạc ra theo thưởng,Làm gì mà phải tung ra cái bọn chó ngao gây rối đó.Đã ba chục năm nay, tôi với ông kết bạn,Nay tôi biết cùng ai ngỏ nỗi lòng.Tin tức nơi Huỳnh Dương cũng chẳng có gì,Cái lưới tội đã giăng đầy ra đó rồi.Than ôi cái ngày ông qua đời,Lúc đầu hanh thông, khi cuối tất lận đận.Tại Trường An gạo đắt cả vạn đồng,Đau buồn cho đến hơi thở cuối cùng.Chiến tranh phải giải quyết như thế nào,Cánh buồm quay về bị ngăn nơi sông Miện trong xanh.Lại còn phải gian nan vượt sông Chương,Cứ luôn luôn bị cỏ rong bên dưới ngăn cản.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论