全部城市 » 

Bài thơ: Bạch Đế lâu - 白帝樓 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:49
Tác giả(nhà thơ): 白帝樓 • Lầu thành Bạch Đế, Trung Quốc, Thịnh Đường

白帝樓漠漠虛無裏,
連連睥睨侵。
樓光去日遠,
峽影入江深。
臘破思端綺,
春歸待一金。
去年梅柳意,
還欲攪邊心。Bạch Đế lâu


Mạc mạc hư vô lý,
Liên liên bễ nghễ xâm.
Lâu quang khứ nhật viễn,
Giáp ảnh nhập giang thâm.
Lạp phá tư đoan ỷ,
Xuân qui đãi nhất kim (câm).
Khứ niên mai liễu ý,
Hoàn dục giảo biên tâm.
Dịch nghĩa
Mờ mờ trong cõi hư vô,Cứ dáo dác đưa mắt nhìn.Gác sáng, trời lặn nơi xa,Bóng kẽm in dưới dòng sông sâu.Tháng chạp hết, nghĩ đến vải tốt đẹp,Xuân về chờ có quan tiền.Cái ý mong nơi cây mai, khóm liễu của những năm về trước,Càng làm lòng người sống nơi xa xôi này rối beng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论