全部城市 » 

Bài thơ: Bạch Đế thành lâu - 白帝城樓 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:89
Tác giả(nhà thơ): 白帝城樓 • Lầu thành Bạch Đế, Trung Quốc, Thịnh Đường

白帝城樓江度寒山閣,
城高絕塞樓。
翠屏宜晚對,
白谷會深遊。
急急能鳴雁,
輕輕不下鷗。
彝陵春色起,
漸擬放扁舟。Bạch Đế thành lâu


Giang độ hàn sơn các,
Thành cao tuyệt tái lâu.
Thuý bình nghi vãn đối,
Bạch cốc hội thâm du.
Cấp cấp năng minh nhạn,
Khinh khinh bất hạ âu.
Di Lăng xuân sắc khởi,
Tiệm nghĩ phóng thiên chu.
Dịch nghĩa
Gác lạnh nơi núi có sông bao quanh,Lầu nơi thành cao nhìn về biên ải xa tít.Bức chắn màu xanh thích hợp lúc chiều đứng ngắm,Hang trắng kia họp nhau cùng đi sâu vào.Tiếng nhạn nghe kêu vẻ gấp gáp,Con cò nhẹ nhàng bay không hạ cánh.Vùng Di Lăng tràn ngập sắc xuân,Dần dà tưởng như thả con thuyền câu.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论