全部城市 » 

Bài thơ: Bạch Đế thành tối cao lâu - 白帝城最高樓 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:85
Tác giả(nhà thơ): 白帝城最高樓 • Lầu cao nhất trên thành Bạch Đế, Trung Quốc, Thịnh Đường

白帝城最高樓城尖徑昃旌旆愁,
獨立縹緲之飛樓。
峽坼雲霾龍虎臥,
江清日抱黿鼉遊。
扶桑西枝對斷石,
弱水東影隨長流。
杖藜歎世者誰子,
泣血迸空回白頭。Bạch Đế thành tối cao lâu


Thành tiêm kính trắc tinh bái sầu,
Độc lập phiêu miểu chi phi lâu.
Giáp sách vân mai long hổ ngoạ,
Giang thanh nhật bão ngoan đà du.
Phù tang tây chi đối đoạn thạch,
Nhược thuỷ đông ảnh tuỳ trường lưu.
Trượng lê thán thế giả thuỳ tử,
Khấp huyết bính không hồi bạch đầu.
Dịch nghĩa
Chỏm thành nhọn, đường hẹp cờ quạt ủ rũ,Đứng trơ trọi một mình đó là cái lầu cao vót này.Kẽm bị mây trùm, rồng với cọp ngủ cả rồi,Sông trong phơi dưới nắng cá sấu với ba ba đua bơi.Cành dâu nơi phía tây len qua khe đá,Bóng nước lờ đờ nơi phía đông theo dòng chảy dài.Ai là kẻ chống gậy mà than đời vậy,Quay đầu bạc lại nhìn mà khóc ra máu!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论