全部城市 » 

Bài thơ: Bạch mã - 白馬 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:111
Tác giả(nhà thơ): 白馬 • Ngựa trắng, Trung Quốc, Thịnh Đường

白馬白馬東北來,
空鞍貫雙箭。
可憐馬上郎,
意氣今誰見。
近時主將戮,
中夜商於戰。
喪亂死多門,
嗚呼淚如霰。Bạch mã


Bạch mã đông bắc lai,
Không yên quán song tiễn.
Khả liên mã thượng lang,
Ý khí kim thuỳ kiến.
Cận thì chủ tướng lục,
Trung dạ thương ư chiến.
Táng loạn tử đa môn,
Ô hô lệ như tản.
Dịch nghĩa
Ngựa trắng về từ chiến trường đông bắc,Yên không người, bị trúng hai mũi tên.Thương cho chàng trai trẻ cưỡi nó,Nay ai còn được thấy vẻ hiên ngang.Chàng là chủ tướng vừa bị giết mới đây,Đã tử thương trong trận chiến ban đêm.Nhiều nhà có người chết,Than ôi, nước mắt như hạt tuyết rơi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论