全部城市 » 

Bài thơ: Bằng Hà thập nhất thiếu phủ Ung mịch khi mộc tài -

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:100
Tác giả(nhà thơ): 憑何十一少府邕覓榿木栽 • Theo quan thiếu phủ Hà Ung xem trồng cây vối, Trung Quốc, Thịnh Đường

憑何十一少府邕覓榿木栽草堂塹西無樹林,
非子誰複見幽心。
飽聞榿木三年大,
與致溪邊十畝陰。Bằng Hà thập nhất thiếu phủ Ung mịch khi mộc tài


Thảo đường tiệm tây vô thụ lâm,
Phi tử thuỳ phục kiến u tâm.
Bão văn khi mộc tam niên đại,
Dữ trí khê biên thập mẫu âm.
Dịch nghĩa
Cái rãnh bên phía tây nhà cỏ không có rừng,Trừ ông ra, ai là người hiểu được cái lòng tìm cảnh nhàn này.Nghe nói nhiều về loại cây vối này chỉ cần ba năm là lớn,Nên đem trồng bên suối sẽ tạo ra bóng mát cho cả mười mẫu đất.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论