全部城市 » 

Bài thơ: Bạch tiểu - 白小 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:109
Tác giả(nhà thơ): 白小 • Trắng nhỏ, Trung Quốc, Thịnh Đường

白小白小群分命,
天然二寸魚。
細微沾水族,
風俗當園蔬。
入肆銀花亂,
傾箱雪片虛。
生成猶捨卵,
盡取義何如。Bạch tiểu


Bạch tiểu quần phân mệnh,
Thiên nhiên nhị thốn ngư.
Tế vi triêm thuỷ tộc,
Phong tục đương viên sơ.
Nhập tứ ngân hoa loạn,
Khuynh tương tuyết phiến hư.
Sinh thành do xả noãn,
Tận thủ nghĩa hà như.
Dịch nghĩa
Cái loại cá trắng này vì số mệnh đã khiến ra như thế,Trong thiên nhiên nó là loại cá dài cỡ hai phân.Tuy nhỏ nhưng cũng trong số những giống sống dưới nước,Phong tục coi ngang rau trong vườn.Trong cửa hàng trông như lá hoa bạc nhẩy loạn cả mắt,Nghiêng giỏ nhìn thấy như một nạm tuyết hiếm có.Chúng được sinh ra do mẹ chúng vãi trứng,Mà sao chúng lại giữ nghĩa đến nơi đến chốn như thế?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论