全部城市 » 

Bài thơ: Bất kiến - Cận vô Lý Bạch tiêu tức - 不見-近無李白消息 (Đỗ

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:78
Tác giả(nhà thơ): 不見-近無李白消息 • Không gặp - Lâu không có tin tức của Lí Bạch, Trung Quốc, Thịnh Đường

不見-近無李白消息不見李生久,
佯狂真可哀!
世人皆欲殺,
吾意獨憐才。
敏捷詩千首,
飄零酒一杯。
匡山讀書處,
頭白好歸來。Bất kiến - Cận vô Lý Bạch tiêu tức


Bất kiến Lý sinh cửu,
Dương cuồng chân khả ai.
Thế nhân giai dục sát,
Ngô ý độc lân tài.
Mẫn tiệp thi thiên thủ,
Phiêu linh tửu nhất bôi.
Khuông sơn độc thu xứ,
Ðầu bạch hảo quy lai.
Dịch nghĩa
Ðã lâu không gặp chàng Lý,Bạn phải giả đò điên cuồng, thực đáng thương xót.Trong lúc người đời đều muốn bạn phải chết,Chỉ riêng tôi có ý muốn tiếc tài.Bạn làm thơ rất mau lẹ, có lẽ đến ngàn bài,Bây giờ đang phải nổi trôi, lưu lạc với một chén rượu.Núi Khuông Lư là nơi bạn từng đọc sách khi xưa,Đầu bạc rồi, bạn hãy trở về nơi đó.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论