全部城市 » 

Bài thơ: Bốc cư (Hoán Hoa lưu thuỷ thuỷ tây đầu&

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:75
Tác giả(nhà thơ): 卜居(浣花流水水西頭) • Bói ở (Tây khe Hoán Hoa, ngay đoạn đầu), Trung Quốc, Thịnh Đường

卜居(浣花流水水西頭)浣花流水水西頭,
主人為蔔林塘幽。
已知出郭少塵事,
更有澄江銷客愁。
無數蜻蜓齊上下,
一雙鸂鶒對沈浮。
東行萬裏堪乘興,
須向山陰上小舟。Bốc cư (Hoán Hoa lưu thuỷ thuỷ tây đầu)


Hoán Hoa lưu thuỷ thuỷ tây đầu,
Chủ nhân vi bốc lâm đường u.
Dĩ tri xuất quách thiểu trần sự,
Canh hữu trừng giang tiêu khách sầu,
Vô số tinh đình tề thượng hạ.
Nhất song khê xích đối trầm phù,
Đông hành vạn lý kham thừa hứng,
Tu hướng sơn âm thượng tiểu chu.
Dịch nghĩa
Nhà cất ở phía tây, đầu suối Hoán Hoa,Chủ nhân chọn nơi đó vì thích cảnh núi rừng.Đã biết ra ngoài thành sẽ bớt bụi bặm,Lại có suối nước trong làm quên sầu muộn.Ở đây có nhiều chuồn chuồn bay lên bay xuống,Có đôi le le bên nhau lúc lặn lúc bơi.Không còn hứng đi vạn dặm về hướng đông,Nên dùng thuyền nhỏ đi vào mạn bắc núi này.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论