全部城市 » 

Bài thơ: Biệt Đổng Đĩnh - 別董頲 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:108
Tác giả(nhà thơ): 別董頲 • Từ biệt Đổng Đĩnh, Trung Quốc, Thịnh Đường

別董頲窮冬急風水,
逆浪開帆難。
士子甘旨闕,
不知道裏寒。
有求彼樂土,
南適小長安。
別我舟楫去,
覺君衣裳單。
素聞趙公節,
兼盡賓主歡。
已結門閭望,
無令霜雪殘。
老夫纜亦解,
脫粟朝未餐。
飄蕩兵甲際,
幾時懷抱寬。
漢陽頗寧靜,
峴首試考盤。
當念著白帽,
采薇青雲端。Biệt Đổng Đĩnh


Cùng đông cấp phong thuỷ,
Nghịch lãng khai phàm nan.
Sĩ tử cam chỉ khuyết,
Bất tri đạo lý hàn.
Hữu cầu bỉ lạc thổ,
Nam thích tiểu Trường An.
Biệt ngã chu tiếp khứ,
Giác quân y thường đan.
Tố văn Triệu công tiết,
Kiêm tận tân chủ hoan.
Dĩ kết môn lư vọng,
Vô lệnh sương tuyết tàn.
Lão phu lãm diệc giải,
Thoát túc triêu vị xan.
Phiêu đãng binh giáp tế,
Kỷ thì hoài bão khoan.
Hán Dương phả ninh tĩnh,
Hiện Thủ thí khảo bàn.
Đương niệm trước bạch mạo,
Thái vi thanh vân đoan.
Dịch nghĩa
Vào cuối mùa đông gió, nước mạnh,Gió ngược nên khó kéo buồm.Kẻ sĩ thiếu vị ngon,Không biết rằng con đường cái đi trong lạnh rét.Có ý muốn đi tìm nơi vui sống kia,Nên đi về phía nam, chỗ được coi như Trường An thu nhỏ.Chia tay tôi rồi ông xuống thuyền đi,Tôi biết rằng áo ông mỏng tanh.Thường nghe đến lòng hào hiệp của ông họ Triệu,Nhất là hết lòng tiếp đãi các tân khách.Đã tin chắc rằng có nơi ăn chốn ở,Không sợ gì việc trải tuyết, phơi sương.Lão già này cũng nhổ neo đây,Mà gạo để nấu cơm chiều nay thì chưa có.Cứ lênh đênh đênh sát cạnh vùng chiến tranh,Chừng nào thì trong lòng mới hết lo.Hán Dương thì yên tĩnh hơn,Thử tìm về núi Hiện Thủ mà vui cuộc sống ở ẩn.Cứ nghĩ đến việc chít khăn trắng,Đi hái rau vi tại nơi có mây xanh.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论