全部城市 » 

Bài thơ: Bồi Trịnh công "Thu vãn bắc trì lâm diểu"

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:162
Tác giả(nhà thơ): 陪鄭公秋晚北池臨眺 • Tiếp ông họ Trịnh về bài "Cuối thu tới coi ao bắc", Trung Quốc, Thịnh Đường

陪鄭公秋晚北池臨眺北池雲水闊,
華館辟秋風。
獨鶴元依渚,
衰荷且映空。
采菱寒刺上,
蹋藕野泥中。
素楫分曹往,
金盤小徑通。
萋萋露草碧,
片片晚旗紅。
杯酒沾津吏,
衣裳與釣翁。
異方初豔菊,
故里亦高桐。
搖落關山思,
淹留戰伐功。
嚴城殊未掩,
清宴已知終。
何補參軍乏,
歡娛到薄躬。Bồi Trịnh công "Thu vãn bắc trì lâm diểu"


Bắc trì vân thuỷ khoát,
Hoa quán tích thu phong.
Độc hạc nguyên y chử,
Suy hà thả ánh không.
Thải lăng hàn thích thượng,
Đạp ngẫu dã nê trung.
Tố tiếp phân tào vãng,
Kim bàn tiểu kính thông.
Thê thê lộ thảo bích,
Phiến phiến vãn kỳ hồng.
Bôi tửu triêm tân lại,
Y thường dữ điếu ông.
Dị phương sơ diễm cúc,
Cố lí diệc cao đồng.
Diêu lạc quan san tứ,
Yêm lưu chiến phạt công.
Nghiêm thành thù vị yểm,
Thanh yến dĩ tri chung.
Hà bổ tham quân phạp,
Hoan ngu đáo bạc cung.
Dịch nghĩa
Mây với nước nơi ao Bắc bát ngát,Gió thu bị ngăn lại nơi quán Hoa.Con hạc lẻ vẫn cứ ở lì tại bến,Hoa sen héo vẫn phơi dưới ánh trời.Hái hoa súng gai lạnh bên trên,Dẫm ngó sen tận dưới bùn.Từng toán nhỏ được chèo trắng đưa tới,Con đường nhỏ dẫn tới nơi đặt bàn vàng.Mượt mà cỏ biếc đậm sương,Phất phới cờ đỏ ban chiều.Người coi bến vui mừng nhận được chén rượu,Áo quần mang cho ông câu.Xứ lạ cúc mới nở đẹp,Làng cũ chỉ nhớ cây du cao.Lòng nhớ quê cứ xao xuyến,Công lao dẹp giặc thật là vất vả.Giờ giới nghiêm rồi mà sao thành chưa đóng cửa,Tiệc vui biết đã tàn từ lâu.Cứ đưa ra tên hề làm gì cho thừa,Cái thân hèn mà cũng còn được vui lây.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论