全部城市 » 

Bài thơ: Bồi Vương Hán Châu lưu Đỗ Miên Châu phiếm Phòng côn

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:82
Tác giả(nhà thơ): 陪王漢州留杜綿州泛房公西湖 • Theo ông Vương ở Hán Châu giữ ông Đỗ ở Miên Châu lại, Trung Quốc, Thịnh Đường

陪王漢州留杜綿州泛房公西湖舊相恩追後,
春池賞不稀。
闕庭分未到,
舟楫有光輝。
豉化蓴絲熟,
刀鳴鱠縷飛。
使君雙皂蓋,
灘淺正相依。Bồi Vương Hán Châu lưu Đỗ Miên Châu phiếm Phòng công tây hồ


Cựu tướng ân truy hậu,
Xuân trì thưởng bất hi.
Khuyết đình phân vị đáo,
Chu tiếp hữu quang huy.
Thị hoá thuần ti thục,
Đao minh khoái lũ phi.
Sứ quân song tạo cái,
Thán thiển chính tương y.
Dịch nghĩa
Viên tướng xưa còn để lại cái ơn,Thưởng thức cái ao đẹp không phải là ít.Của nhà chưa tới được vì ao chia cắt,Nhưng thuyền bè có được cái vẻ sáng sủa.Rau thuần luộc chín nhừ thành xột xệt,Lát cá làm gỏi theo tiếng dao tung lên.Hai tán che bằng cỏ nhuộm đen của sứ quân,Cứ vẫn dựa che theo thác nước cạn.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论