全部城市 » 

Bài thơ: Bồi Vương thị ngự yến Thông Tuyền Đông Sơn dã đình

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:72
Tác giả(nhà thơ): 陪王侍禦宴通泉東山野亭 • Tiếp thị ngự họ Vương trong tiệc nơi nhà vườn cạnh núi Đông huyện Thông Tuyền, Trung Quốc, Thịnh Đường

陪王侍禦宴通泉東山野亭江水東流去,
清樽日複斜。
異方同宴賞,
何處是京華。
亭景臨山水,
村煙對浦沙。
狂歌過於勝,
得醉即為家。Bồi Vương thị ngự yến Thông Tuyền Đông Sơn dã đình


Giang thuỷ đông lưu khứ,
Thanh tôn nhật phục tà.
Dị phương đồng yến thưởng,
Hà xứ thị kinh hoa.
Đình cảnh lâm sơn thuỷ,
Thôn yên đối phố sa.
Cuồng ca quá vu thắng,
Đắc tuý tức vi gia.
Dịch nghĩa
Nước sông chảy về đông,Ly trong bóng chiều tà.Mỗi người một nẻo nhưng cùng hưởng tiệc,Nơi nào mới là đất kinh đô.Cảnh đình có sông núi,Khói trong làng phủ bến sông.Hát nghêu thật quá vui,Được say sưa cũng như là ở nhà rồi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论