全部城市 » 

Bài thơ: Biệt Tô Hề - 別蘇徯 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:74
Tác giả(nhà thơ): 別蘇徯 • Từ biệt Tô Hề, Trung Quốc, Thịnh Đường

別蘇徯故人有遊子,
棄擲傍天隅。
他日憐才命,
居然屈壯圖。
十年猶塌翼,
絕倒為驚籲。
消渴今如在,
提攜愧老夫。
豈知臺閣舊,
先拂鳳凰雛。
得實翻蒼竹,
棲枝把翠梧。
北辰當宇宙,
南嶽據江湖。
國帶風塵色,
兵張虎豹符。
數論封內事,
揮發府中趨。
贈爾秦人策,
莫鞭轅下駒。Biệt Tô Hề


Cố nhân hữu du tử,
Khí trịch bạng thiên ngu.
Tha nhật liên tài mệnh,
Cư nhiên khuất tráng đồ.
Thập niên do tháp dực,
Tuyệt đảo vị kinh vu.
Tiêu khát kim như tại,
Đề huề quỹ lão phu.
Khởi tri đài các cựu,
Tiên phất phượng hoàng sồ.
Đắc thực phiên thương trúc,
Thê chi bả thuý ngô.
Bắc thần đương vũ trụ,
Nam nhạc cứ giang hồ.
Quốc đới phong trần sắc,
Binh trương hổ báo phù.
Số luận phong nội sự,
Huy phát phủ trung xu.
Tặng nhĩ Tần nhân sách,
Mạc tiên viên hạ câu.
Dịch nghĩa
Bạn cũ của ông có người ưa đi đây đi đó (tôi),Buông mình đi tới tận góc trời.Một ngày nào đó thương cho thân phận,Hiển nhiên là bỏ hẳn dự tính thời trai trẻ.Mười năm bị rã cánh,Tới chỗ cùng cực rồi mà kêu sợ.Bệnh tiểu đường tới giờ vẫn còn nguyên,Thẹn cho cái thân già cần người nâng dắt.Đâu biết các người làm quan quen biết xưa kia,Là con chim phượng non vẫy cánh.Nghiêng được ăn trái trúc biếc,Đậu được vịn cành ngô xanh.Sao bắc đang soi chiếu,Núi nam cạnh sông hồ.Nước toả sắc gió bụi,Quân được triển khai sức mạnh.Tính toán không lộ việc trong cơ quan,Mở rộng cái hướng đi của cơ quan tỉnh.Tặng anh cái roi ngựa của người nước Tần,Nhưng xin chớ quất con ngựa nòi dưới xe.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论