全部城市 » 

Bài thơ: Bệnh quất - 病橘 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:72
Tác giả(nhà thơ): 病橘 • Cây quýt bệnh, Trung Quốc, Thịnh Đường

病橘群橘少生意,
雖多亦奚為。
惜哉結實小,
酸澀如棠梨。
剖之盡蠹蟲,
採掇爽其宜。
紛然不適口,
豈只存其皮。
蕭蕭半死葉,
未忍別故枝。
玄冬霜雪積,
況乃回風吹。
嚐聞蓬萊殿,
羅列瀟湘姿。
此物歲不稔,
玉食失光輝。
寇盜尚憑陵,
當君減膳時。
汝病是天意,
吾諗罪有司。
憶昔南海使,
奔騰獻荔支。
百馬死山谷,
到今耆舊悲。Bệnh quất


Quần quất thiểu sinh ý,
Tuy đa diệc hề vi.
Tích tai kết thực tiểu,
Toan sáp như đường lê.
Phẫu chi tận đố trùng,
Thái xuyết sảng kỳ nghi.
Phân nhiên bất thích khẩu,
Khởi chỉ tồn kỳ bì.
Tiêu tiêu bán tử diệp,
Vị nhẫn biệt cố chi.
Huyền đông sương tuyết tích,
Huống nãi hồi phong xuy.
Thường văn Bồng Lai điện,
La liệt Tiêu Tương tư.
Thử vật tuế bất nhẫm,
Ngọc thực thất quang huy.
Khấu đạo thượng bằng lăng,
Đương quân giảm thiện thì.
Nhữ bệnh thị thiên ý,
Ngô thẩm tội hữu ty.
Ức tích Nam Hải sứ,
Bôn đằng hiến lệ chi.
Bách mã tử sơn cốc,
Đáo kim kỳ cựu bi.
Dịch nghĩa
Mọi trái quít đều nhỏ,Tuy nhiều cũng chẳng được việc gì.Than ôi! Quả đã nhỏ,Lại chua và chát như trái lê dại.Bổ ra có sâu và bọ,Hái xuống làm gì bây giờ.Tất nhiên là không ngon miệng,Há chẳng chỉ còn vỏ (để làm thuốc) sao.Lá rầu rầu sắp chết,Chưa nỡ lìa khỏi cành.Mùa đông u tối vì sương và tuyết,Lại còn gió thổi trở lại.Ta từng nghe ở điện Bồng Lai nơi vua ở,Bầy đầy sản vật (quýt) của đất Tiêu Tương.Hàng năm đến mùa mà thiếu món này,Thức ăn dâng vua mất vẻ sáng.Nay trộm cướp đang hoành hành,Là lúc đương kim hoàng thượng giảm bớt thức ăn.Mi ngã bệnh là theo ý trời,Ta buồn vì tội các quan (để đất nước loạn lạc).Nhớ xưa sứ giả đi Nam Hải,Chạy ngày đêm đặng lấy trái vải về dâng vua.Hàng trăm con ngựa chết vì kiệt sức trên non cao hốc thẳm,Đến nay người già vẫn thương xót cho truyện xưa.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论