全部城市 » 

Bài thơ: Cam lâm - 甘林 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:90
Tác giả(nhà thơ): 甘林 • Rừng ngọt, Trung Quốc, Thịnh Đường

甘林舍舟越西崗,
入林解我衣。
青芻適馬性,
好鳥知人歸。
晨光映遠岫,
夕露見日晞。
遲暮少寢食,
清曠喜荊扉。
經過倦俗態,
在野無所違。
試問甘藜藿,
未肯羨輕肥。
喧静不同科,
出處各天機。
勿矜朱門是,
陋此白屋非。
明朝步鄰里,
長老可以依。
時危賦斂數,
脫粟為爾揮。
相攜行豆田,
秋花靄菲菲。
子實不得吃,
貨市送王畿。
盡添軍旅用,
迫此公家威。
主人長跪問,
戎馬何時稀。
我衰易悲傷,
屈指數賊圍。
勸其死王命,
慎莫遠奮飛。Cam lâm


Xá chu việt tây cương,
Nhập lâm giải ngã y.
Thanh sô thích mã tính,
Hảo điểu tri nhân quy.
Thần quang ánh viễn tụ,
Tịch lộ kiến nhật hy.
Trì mộ thiểu tẩm thực,
Thanh khoáng hỉ kinh phi.
Kinh quá quyện tục thái,
Tại dã vô sở vi.
Thí vấn cam lê hoắc,
Vị khẳng tiện khinh phì.
Huyên tĩnh bất đồng khoa,
Xuất xứ các thiên cơ.
Vật căng chu môn thị,
Lậu thử bạch ốc phi.
Minh triêu bộ lân lý,
Trưởng lão khả dĩ y.
Thì nguy phú liễm sổ,
Thoát túc vi nhĩ huy.
Tương huề hành đậu điền,
Thu hoa ải phi phi.
Tử thực bất đắc ngật,
Hoá thị tống vương kỳ.
Tận thiêm quân lữ dụng,
Bách thử công gia uy.
Chủ nhân trường quỵ vấn,
"Nhung mã hà thì hy".
Ngã suy dị bi thương,
Khuất chỉ sổ tặc vi.
"Khuyến kỳ tử vương mệnh,
Thận mạc viễn phấn phi."
Dịch nghĩa
Rời thuyền vượt gò tây,Vào rừng tôi cởi áo.Cỏ non vừa tính ngựa,Chim đẹp biết người về.Ánh trời rạng nơi non xa,Sương đêm trong ngày ráo bớt.Lúc cuối đời ăn ngủ ít,Nơi khoảng khoát vui với cảnh tranh gai.Ứng xử chán với thế tục,Nơi quê mùa không bận lòng gì.Thử hỏi ưa dưa muối,Chưa chịu ghét mặc đồ nhẹ, cưỡi ngựa béo.Ồn ào khác hẳn với yên tĩnh,Ra làm quan hay ở ẩn tuỳ cơ trời.Đừng có khoe khoang về chốn cửa son,Mà coi thường nhà tranh.Sáng sớm đi bộ sang hàng xóm, cùng các ông già bù khú,Thời loạn lạc thuế má nhiều, xin giúp ông xay lúa.Giắt nhau đi coi ruộng đậu,Hoa thu vẻ tươi tốt.Kết trái không được ăn,Mang ra chợ bán để nộp kho vua.Đem dùng hết vào việc chi phí quân nơi xa,Cái uy quyền của quan bắt như thế.Chủ nhân quỳ gối hỏi:Ngày nào hết chiến tranh?Tôi già yếu dễ xúc động,Bấm ngón tay đếm lần giặc vi phạm.Gắng nên lấy cái chết mà giúp vua,Cẩn thận chớ trốn chạy xa.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论