全部城市 » 

Bài thơ: Các dạ - 閣夜 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:90
Tác giả(nhà thơ): 閣夜 • Đêm tối trên gác, Trung Quốc, Thịnh Đường

閣夜歲暮陰陽催短景,
天涯霜雪霽寒霄。
五更鼓角聲悲壯,
三峽星河影動搖。
野哭千家聞戰伐,
夷歌數處起漁樵。
臥龍躍馬終黃土,
人事音書漫寂寥。Các dạ


Tuế mộ âm dương thôi đoản cảnh,
Thiên nhai sương tuyết tế hàn tiêu.
Ngũ canh cổ giốc thanh bi tráng,
Tam Giáp tinh hà ảnh động diêu.
Dã khốc kỷ gia văn chiến phạt,
Di ca sổ xứ khởi ngư tiều.
Ngoạ long dược mã chung hoàng thổ,
Nhân sự âm thư mạn tịch liêu.
Dịch nghĩa
Trong ngày tháng cuối năm, thời gian giục giã qua mau,Giữa khi sương tuyết ở bên trời, đêm ngừng giá lạnh.Tiếng trống và tù và nổi lên nghe bi ai, hùng tráng vào lúc canh năm,Bóng những vì sao và sông Ngân lay động trong miền Tam Giáp.Biết bao nhà vang tiếng chiến chinh trong tiếng khóc đồng quê,Trong khi ở một vài nơi, nổi lên điệu hát của người đánh cá kiếm củi trong tiếng ca mọi rợ.Rồng nằm, ngựa nhảy cuối cùng đều thành đất vàng,Việc đời và thư tín thảy đều vắng vẻ, yên tịnh.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论