全部城市 » 

Bài thơ: Cửu khách - 久客 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:72
Tác giả(nhà thơ): 久客 • Ở lâu trên đất khách, Trung Quốc, Thịnh Đường

久客羈旅知交態,
淹留見俗情。
衰顏聊自哂,
小吏最相輕。
去國哀王粲,
傷時哭賈生。
狐狸何足道,
豺虎正縱橫。Cửu khách


Cơ lữ tri giao thái,
Yêm lưu kiến tục tình.
Suy nhan liêu tự thẩn,
Tiểu lại tối tương khinh.
Khứ quốc ai Vương Xán,
Thương thì khốc Giả sinh.
Hồ ly hà túc đạo,
Sài hổ chính tung hoành.
Dịch nghĩa
Sống gửi nằm nhờ mới biết tình nghĩa bạn bèỞ lâu dài mới thấy rõ thói đờiTự cười mình vẻ mặt nhăn nheo già cỗiTên lại nhỏ mà khinh người thái quáVương Xán đau buồn bỏ nước ra điGiả Nghị khóc thương cho thời thếLũ chồn cáo đâu đáng nói đếnHạng sói cọp đang lúc nghênh ngang

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论