全部城市 » 

Bài thơ: Cửu nhật - 九日 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:81
Tác giả(nhà thơ): 九日 • Ngày mồng chín, Trung Quốc, Thịnh Đường

九日去年登高郪縣北,
今日重在涪江濱。
苦遭白髮不相放,
羞見黃花無數新。
世亂郁郁久為客,
路難悠悠常傍人。
酒闌卻憶十年事,
腸斷驪山清路塵。Cửu nhật


Khứ niên đăng cao Thê huyện bắc,
Kim nhật trùng tại Phù giang tân.
Khổ tao bạch phát bất tương phóng,
Tu kiến hoàng hoa vô số tân.
Thế loạn uất uất cửu vi khách,
Lộ nan du du thường bàng nhân.
Tửu lan khước ức thập niên sự,
Trường đoạn Ly sơn thanh lộ trần.
Dịch nghĩa
Năm ngoái lên cao ở vùng bắc huyện Thê,Hôm nay lại tới bến sông Phù.Khổ vì tóc bạc không buông ra được,Mắc cở thấy hoa vàng mới mọc đầy.Đời loạn buồn bực vì làm thân khách nơi quê người mãi,Đường khó khăn nên cứ phải níu kéo người hoài.Sau cuộc rượu nhớ lại chuyện mười năm cũ,Đau lòng, nhất là lúc ngang qua núi Ly với nhiều nỗi gian nan.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论