全部城市 » 

Bài thơ: Cửu nhật đăng Tử Châu thành kỳ 1 - 九日登梓州城其一 (Đỗ Phủ

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:69
Tác giả(nhà thơ): 九日登梓州城其一 • Ngày trùng cửu lên thành Tử Châu kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

九日登梓州城其一伊昔黃花酒,
如今白髮翁。
追歡筋骨異,
望遠歲時同。
弟妹悲歌裏,
乾坤醉眼中。
兵戈與邊塞,
此日意無窮。Cửu nhật đăng Tử Châu thành kỳ 1


Y tích hoàng hoa tửu,
Như kim bạch phát ông.
Truy hoan cân cốt dị,
Vọng viễn tuế thì đồng.
Đệ muội bi ca lý,
Càn khôn tuý nhãn trung.
Binh qua dữ biên tái,
Thử nhật ý vô cùng.
Dịch nghĩa
Xưa uống rượu hoàng hoa,Nay là ông già tóc bạc.Tìm vui sức lực có khác,Nhưng lòng nhớ quê thì giống nhau.Em trai em gái đã có trong thơ buồn (thất lạc),Ta nhìn trời đất qua đôi mắt đã say.Việc quan quyền gây ra binh biến nơi quan ải này,Hôm nay ta hận họ vô cùng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论