全部城市 » 

Bài thơ: Công An tống Vi nhị thiếu phủ Khuông Tán - 公安送韋二少府匡

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:89
Tác giả(nhà thơ): 公安送韋二少府匡贊 • Ở Công An tiễn anh hai Vi thiếu phủ Khuông Tán, Trung Quốc, Thịnh Đường

公安送韋二少府匡贊逍遙公後世多賢,
送爾維舟惜此筵。
念我能書數字至,
將詩不必萬人傳。
時危兵甲黃塵里,
日短江湖白發前。
古往今來皆涕淚,
斷腸分手各風煙。Công An tống Vi nhị thiếu phủ Khuông Tán


Tiêu dao công hậu thế đa hiền,
Tống nhĩ duy chu tích thử diên.
Niệm ngã năng thư sổ tự chí,
Tương thi bất tất vạn nhân truyền.
Thì nguy binh giáp hoàng trần lý,
Nhật đoản giang hồ bạch phát tiền.
Cổ vãng kim lai giai thế lệ,
Đoạn trường phân thủ các phong yên.
Dịch nghĩa
Trong dòng họ ông về cách tiêu dao, có nhiều kẻ hiền ở trên đời,Tiễn anh đi thuyền, tiếc nhớ buổi tiệc này.Nếu anh có nhớ, xin viết thư gửi tới vài chữ,Làm thơ thì chẳng cần phải đến vạn người coi.Đời loạn vì binh đao nên bụi vàng tung khắp,Ngày ngắn nên cuộc sống long đong trước mắt là tóc bạc.Cũ đi mới lại, đều là rơi nước mắt,Đau lòng khi chia tay, sau đó đều là gió khói cả.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论