全部城市 » 

Bài thơ: Cửu nhật chư nhân tập ư lâm - 九日諸人集於林 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:80
Tác giả(nhà thơ): 九日諸人集於林 • Ngày trùng cửu mọi người tụ họp trên rừng, Trung Quốc, Thịnh Đường

九日諸人集於林九日明朝是,
相要舊俗非。
老翁難早出,
賢客幸知歸。
舊采黃花剩,
新梳白髮微。
漫看年少樂,
忍淚已沾衣。Cửu nhật chư nhân tập ư lâm


Cửu nhật minh triêu thị,
Tương yêu cựu tục phi.
Lão ông nan tảo xuất,
Hiền khách hạnh tri quy.
Cựu thái hoàng hoa thặng,
Tân sơ bạch phát vi.
Mạn khan niên thiếu lạc,
Nhẫn lệ dĩ triêm y.
Dịch nghĩa
Sáng mai là ngày trùng cửu,Phải theo đúng như tục cũ vậy.Ông già khó mà ra đi sớm,Khách hiền may biết về.Hái những hoa vàng còn sót lại,Mới chải tóc trắng lơ thơ.Coi nhìn bầy trẻ vui chơi,Ngăn không để nước mắt làm ướt áo.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论