全部城市 » 

Bài thơ: Chu xuất Giang Lăng nam phố, phụng ký Trịnh thiếu d

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:76
Tác giả(nhà thơ): 舟出江陵南浦,奉寄鄭少尹審 • Thuyền rời bến nam Giang Lăng, kính gửi quan thiếu doãn Trịnh Thẩm, Trung Quốc, Thịnh Đường

舟出江陵南浦,奉寄鄭少尹審更欲投何處,
飄然去此都。
形骸元土木,
舟楫複江湖。
社稷纏妖氣,
干戈送老儒。
百年同棄物,
萬國盡窮途。
雨洗平沙靜,
天銜闊岸紆。
鳴螿隨泛梗,
別燕赴秋菰。
棲托難高臥,
饑寒迫向隅。
寂寥相喣沫,
浩蕩報恩珠。
溟漲鯨波動,
衡陽雁影徂。
南征問懸榻,
東逝想乘桴。
濫竊商歌聽,
時憂卞泣誅。
經過憶鄭驛,
斟酌旅情孤。Chu xuất Giang Lăng nam phố, phụng ký Trịnh thiếu doãn Thẩm


Cánh dục đầu hà xứ,
Phiêu nhiên khứ thử đô.
Hình hài nguyên thổ mộc,
Chu tập phục giang hồ.
Xã tắc triền yêu khí,
Can qua tống lão nho.
Bách niên đồng khí vật,
Vạn quốc tận cùng đồ.
Vũ sái bình sa tĩnh,
Thiên hàm hoạt ngạn hu.
Minh tương tuỳ phiếm nghạnh,
Biệt yến phó thu cô.
Thê thác nan cao ngoạ,
Cơ hàn bức hướng ngu.
Tịch liêu tương hú mạt,
Hạo đãng báo ân chu.
Minh trướng kình ba động,
Hành Dương nhạn ảnh tồ.
Nam chinh vấn huyền tháp,
Đông thệ tưởng thừa phù.
Lạm thiết Thương ca thính,
Thì ưu biện khấp tru.
Kinh qua ức Trịnh dịch,
Châm chước lữ tình cô.
Dịch nghĩa
Bèn muốn tới nơi nào đây,Bồng bềnh ra khỏi thị trấn này.Thân người như đất củi,Thuyền chèo lại trở về với sông và hồ.Đất nước đầy yêu khí,Chiến tranh đưa đẩy lão nho già.Đời người thật là một thứ đồ bỏ,Mình tới nơi nào cũng gặp bước đường cùng.Mưa rưới bãi cát phẳng lặng,Trời phủ bãi cong rộng.Ve kêu theo nhịp mái chèo đẩy,Chim én rời bày xuống mổ hạt thóc ré vào mùa thu.Nghỉ ngơi khó nằm yên,Đói lạnh nên phải ghé vào bờ.Cô đơn chỉ thấy có bọt nước,Nườm nượp báo đáp lòng tốt giúp đỡ.Nước dâng khiến sóng lớn ào ào,Bóng chim nhạn nơi Hành Dương mất hút.Đi về hướng nam hỏi tới cái giường treo,Đi về phía đông, tưởng là mình cưỡi bè,Nghe lén bài hát Thương ca,Đôi lúc lo về lời khóc lóc kể lể thổn thức.Đi qua vùng này nhớ đến chỗ nghỉ chân do quan Trịnh,Khiến cho lòng kẻ cô đơn xa nhà vơi đi phần nào.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论