全部城市 » 

Bài thơ: Chinh phu - 征夫 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:67
Tác giả(nhà thơ): 征夫 • Chinh phu, Trung Quốc, Thịnh Đường

征夫十室幾人在,
千山空自多。
路衢唯見哭,
城市不聞歌。
漂梗無安地,
銜枚有荷戈。
官軍未通蜀,
吾道竟如何。Chinh phu


Thập thất kỷ nhân tại,
Thiên sơn không tự đa.
Lộ cù duy kiến khốc,
Thành thị bất văn ca.
Phiêu ngạnh vô an địa,
Hàm mai hữu hà qua.
Quan quân vị thông Thục,
Ngô đạo cánh như hà.
Dịch nghĩa
Trong mười nhà, thì mấy nhà còn người ở lại?Hàng ngàn dãy núi non trùng trùng.Ngoài đường xá chỉ nghe thấy tiếng khóc than,Nơi thành thị vắng tiếng ca vui.Cành cây trôi nổi không có lấy một chỗ đứng yên,Ràm miệng thì có con dao hình hoa sen.Binh sĩ ta chưa giải cứu được đất Thục,Cuối cùng đường ta sẽ ra sao!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论