全部城市 » 

Bài thơ: Chu nguyệt đối dịch cận tự - 舟月對驛近寺 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:75
Tác giả(nhà thơ): 舟月對驛近寺 • Thuyền trăng trước quán dịch gần chùa, Trung Quốc, Thịnh Đường

舟月對驛近寺更深不假熾,
月朗自明船。
金剎青楓外,
朱樓白水邊。
城烏啼眇眇,
野鷺宿娟娟。
皓首江湖客,
鉤簾獨未眠。Chu nguyệt đối dịch cận tự


Canh thâm bất giả sí,
Nguyệt lãng tự minh thuyền.
Kim sát thanh phong ngoại,
Chu lâu bạch thuỷ biên.
Thành ô đề miễu miễu,
Dã lộ túc quyên quyên.
Hạo thủ giang hồ khách,
Câu liêm độc vị miên.
Dịch nghĩa
Đêm khuya không cần nhờ đến đuốc,Trăng sáng tự nó chiếu cho thuyền rồi.Ngôi chùa ngay bên ngoài bãi Thanh Phong,Lầu đỏ bên bến Bạch Thuỷ.Quạ nơi thành kêu oang oác,Cò đồng đậu yên tĩnh.Khách lang bạt bạc mái đầu rồi,Nhìn trăng mà một mình thao thức.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论