全部城市 » 

Bài thơ: Ô diêm giốc hành - 烏鹽角行 (Đới Phục Cổ - 戴復古)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:74
Tác giả(nhà thơ): 烏鹽角行 • Bài ca "Ô diêm giốc", Trung Quốc, Bắc Tống

烏鹽角行鳳簫鼉鼓龍鬚笛,
夜宴華堂醉春色。
艷歌妙舞蕩人心,
但有歡娛別無益。
何如村落捲桐吹,
能使時人知稼穡。
村南村北聲相續,
青郊雨後耕黃犢。
一聲催得大麥黃,
一聲喚得新秧綠。
人言此角只兒戲,
孰識古人吹角意。
田家作勞多怨咨,
故假聲音召和氣。
吹此角,起東作。
吹此角,田家樂。
此角上與鄒子之律,
同宮商,合鍾呂。
形甚朴,聲甚古,
一吹寒谷生禾黍。Ô diêm giốc hành


Phụng tiêu đà cổ long tu địch,
Dạ yến hoa đường tuý xuân sắc.
Diễm ca diệu vũ đãng nhân tâm,
Đãn hữu hoan ngu biệt vô ích.
Hà như thôn lạc quyển đồng xuy,
Năng sử thì nhân tri giá sắc.
Thôn nam thôn bắc thanh tương tục,
Thanh giao vũ hậu canh hoàng độc.
Nhất thanh thôi đắc đại mạch hoàng,
Nhất thanh hoán đắc tân ương lục.
Nhân ngôn thử giốc chỉ nhi hí,
Thục thức cổ nhân xuy giốc ý.
Điền gia tác lao đa oán tư,
Cố giá thanh âm triệu hoà khí.
Xuy thử giốc, khởi đông tác.
Xuy thử giốc, điền gia lạc.
Thử giốc thượng dữ Trâu Tử chi luật,
Đồng cung thương, hợp chung lữ.
Hình thậm phác, thanh thậm cổ,
Nhất xuy hàn cốc sinh hoà thử.
Dịch nghĩa
Tiêu phượng, trống da cá xấu, sáo râu rồngTiệc đêm trong nhà đẹp say sắc xuânCa hay múa đẹp làm rung động lòng ngườiCác thứ này chỉ vui thú thôi chẳng có ích gìSao bằng cuốn lá thổi với nhau nơi thôn dãKhiến xóm làng biết mùa màng đã tớiThôn nam, thôn bắc tiếng cứ nối nhauCánh đồng xanh sau mưa, con bê vàng đi càyMột tiếng thúc đại mạch chín vàngMột tiếng gọi mầu xanh của mạNgười ta bảo thứ tù và này chỉ là đồ chơi của trẻAi là người hiểu ý người xưa thổi tù và?Nhà nông oán hờn vì làm lụng vất vảNên mượn âm thanh để khuyến khích niềm vuiThổi tù và này, hừng đông ra đồng làm việcThổi tù và này, nhà nông vuiTù và này, trên giống với luật cung thương của Trâu Tử, hợp với chung lữDáng rất giản dị, tiếng rất cổKhi thổi lên, trong hang lạnh mọc lên lúa kê.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论