全部城市 » 

Bài thơ: Nữ canh điền hành - 女耕田行 (Đới Thúc Luân - 戴叔倫)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:67
Tác giả(nhà thơ): 女耕田行 • Bài hát về cô gái làm ruộng, Trung Quốc, Trung Đường

女耕田行乳燕入巢筍成竹,
誰家二女種新榖。
無人無牛不及犁,
持刀斫地翻作泥。
自言家貧母年老,
長兄從軍未娶嫂。
去年災疫牛囤空,
截絹買刀都市中。
頭巾掩面畏人識,
以刀代牛誰與同?
姊妹相攜心正苦,
不見路人唯見土。
疏通畦垅防亂苗,
整頓溝塍待時雨。
日正南岡下餉歸,
可憐朝雉擾驚飛。
東鄰西舍花發盡,
共惜餘芳淚滿衣。Nữ canh điền hành


Nhũ yên nhập sào duẩn thành trúc,
Thuỳ gia nhị nữ chủng tân cốc.  
Vô nhân vô ngưu bất cập lê,
Trì đao chước địa phiên tác nê.  
Tự ngôn "Gia bần mẫu niên lão,
Trưởng huynh tòng quân vị thủ tẩu.  
Khứ niên tai dịch ngưu đốn không,
Tiệt quyên mãi đao đô thị trung.  
Đầu cân yểm diện uỷ nhân thức,
Dĩ đao đại ngưu thuỳ dữ đồng ?"  
Tỷ muội tương huề tâm chính khổ,
Bất kiến lộ nhân duy kiến thổ.  
Sơ thông huề lũng phòng loạn miêu,
Chỉnh đốn câu thăng đãi thời vũ.  
Nhật chính nam cương hạ hướng quy,
Khả liên triều trĩ nhiễu kinh phi.  
Đông lân tây xá hoa phát tận,
Cộng tích dư phương lệ mãn y.0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论