全部城市 » 

Bài thơ: Quá Giả Nghị cựu cư - 過賈誼舊居 (Đới Thúc Luân - 戴叔倫)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:83
Tác giả(nhà thơ): 過賈誼舊居 • Qua nhà cũ của Giả Nghị, Trung Quốc, Trung Đường

過賈誼舊居楚鄉卑濕歎殊方,
鵩賦人非宅已荒。
謾有長書憂漢室,
空將哀些吊沅湘。
雨餘古井生秋草,
葉盡疏林見夕陽。
過客不須頻太息,
咸陽宮殿亦淒涼。Quá Giả Nghị cựu cư


Sở hương ti thấp thán thù phương,
Phục phú nhân phi trạch dĩ hoang.
Mạn hữu trường thư ưu Hán thất,
Không tương ai tá điếu Nguyên Tương.
Vũ dư cổ tỉnh sinh thu thảo,
Diệp tận sơ lâm kiến tịch dương.
Quá khách bất tu tần thái tức,
Hàm Dương cung điện diệc thê lương.
Dịch nghĩa
Đất Sở ẩm thấp, than cho nơi xa lạNgười làm bài phú " Chim cú vọ " không còn, nhà đã vắngUổng công cho bức thư dài lo cho nhà HánChỉ còn thương xót khi viếng sông Nguyên TươngMưa nhiều giếng cũ mọc cỏ thuLá hết rừng thưa thấy nắng chiềuKhách đi qua không cần nhiều lần than thởVì cung điện Hàm Dương cũng thê lương

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论