全部城市 » 

Bài thơ: Cung từ - 宮詞 (Đới Thúc Luân - 戴叔倫)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:93
Tác giả(nhà thơ): 宮詞 • Bài hát trong cung, Trung Quốc, Trung Đường

宮詞紫禁迢迢宮漏鳴,
夜深無語獨含情。
春風鸞鏡愁中影,
明月羊車夢裏聲。
塵暗玉階綦跡斷,
香飄金屋篆煙清。
貞心一任蛾眉妒,
買賦何須問馬卿。Cung từ


Tử cấm thiều thiều cung lậu minh,
Dạ thâm vô ngữ độc hàm tình.
Xuân phong loan kính sầu trung ảnh,
Minh nguyệt dương xa mộng lý thanh.
Trần ám ngọc giai kỳ tích đoạn,
Hương phiêu kim ốc triện yên thanh.
Trinh tâm nhất nhậm nga mi đố,
Mãi phú hà tu vấn Mã Khanh.
Dịch nghĩa
Tử cấm thành ở xa xa, đồng hồ nước nhỏ giọt nghe rõĐêm sâu, không nói, cô đơn đè nén tình cảmGió xuân thổi, trong gương loan có một bóng sầuTrăng sáng, tiếng xe dê vang lên như trong mộngBụi bám đầy thềm ngọc, dấu vết không còn nữaTrong nhà vàng, hương bay bám vào những làn khói trongMột lòng không thay đổi làm những người đẹp khác phải ghen tịMua bài phú việc gì phải hỏi nhờ Tư Mã.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论