全部城市 » 

Bài thơ: Đồ trung lập xuân ký Dương Tuân Bá - 途中立春寄楊郇伯 (Đậu

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:103
Tác giả(nhà thơ): 途中立春寄楊郇伯 • Lập xuân trên đường gửi Dương Tuân Bá, Trung Quốc, Trung Đường

途中立春寄楊郇伯浪跡終年客,
驚心此地春。
風前獨去馬,
澤畔耦耕人。
老大交情重,
悲涼外物親。
子雲今在宅,
應見柳條新。Đồ trung lập xuân ký Dương Tuân Bá


Lãng tích chung niên khách,
Kinh tâm thử địa xuân.
Phong tiền độc khứ mã,
Trạch bạn ngẫu canh nhân.
Lão đại giao tình trọng,
Bi lương ngoại vật thân.
Tử Vân kim tại trạch,
Ưng kiến liễu điều tân.
Dịch nghĩa
Quanh năm làm khách nơi chân sóngNay phải sợ mùa xuân ở đất nàyMột mình đi ngựa trước gióBờ đầm hai người đang càyTình bạn hữu của anh rất nặngCảnh vật buồn bên ngoài rất quen thuộcĐình Tử Vân hiện nay như tại nhàChỉ muốn thấy những cành liễu xanh mới

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论