全部城市 » 

Bài thơ: Đề Hồng Đô quán - 題鴻都觀 (Đỗ Quang Đình - 杜光庭)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:49
Tác giả(nhà thơ): 題鴻都觀 • Đề miếu Hồng Đô, Trung Quốc, Vãn Đường

題鴻都觀亡吳霸越已功全,
深隱雲林始學仙。
鸞鶴自飄三蜀駕,
波濤猶憶五湖船。
雙溪夜月明寒玉,
眾嶺秋空斂翠煙。
也有扁舟歸去興,
故鄉東望思悠然。Đề Hồng Đô quán


Vong Ngô bá Việt dĩ công tuyền,
Thâm ẩn vân lâm thuỷ học tiên.
Loan hạc tự phiêu Tam Thục giá,
Ba đào do ức Ngũ Hồ thuyền.
Song khê dạ nguyệt minh hàn ngọc,
Chúng lãnh thu không liễm thuý yên.
Dã hữu thiên chu quy khứ hứng,
Cố hương đông vọng tứ miên miên.
Dịch nghĩa
Đã làm nên công diệt nước Ngô đưa nước Việt lên ngôi báBèn vào ở ẩn chốn rừng sâu mây phủ học phép tu tiênThường cưỡi loan, cưỡi hạc bay chơi vùng Ba ThụcTùng lướt thuyền trên sóng nước Ngũ HồNước suối hai bên chảy róc rách dưới trăng khuyaKhói biếc toả lãng đãng trên các đỉnh núi mùa thu yên tĩnhĐã có chiếc thuyền con để đi hay về tuỳ hứngNhưng lúc nào cũng nhìn về trời đông mà nhớ quê cũ

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论