全部城市 » 

Bài thơ: Tô Khê đình - 蘇溪亭 (Đới Thúc Luân - 戴叔倫)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:66
Tác giả(nhà thơ): 蘇溪亭 • Đình Tô Khê, Trung Quốc, Trung Đường

蘇溪亭蘇溪亭上草漫漫,
誰倚東風十二欄。
燕子不歸春事晚,
一汀煙雨杏花寒。Tô Khê đình


Tô khê đình thượng thảo mạn mạn,
Thuỳ ỷ đông phong thập nhị lan.
Yến tử bất quy xuân sự vãn,
Nhất đinh yên vũ hạnh hoa hàn.
Dịch nghĩa
Ven đình bên suối Tô cỏ xanh man mác,Ai đứng tựa dãy lan can 12 nhịp trong gió đông.Chim én chưa trở lại, mà mọi thứ thuộc về xuân đã muộn,Bên cát có mưa và sương khói, hoa hạnh chìm trong giá lạnh.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论