全部城市 » 

Bài thơ: Độc thư đài - 讀書臺 (Đỗ Quang Đình - 杜光庭)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:58
Tác giả(nhà thơ): 讀書臺 • Đài đọc sách, Trung Quốc, Vãn Đường

讀書臺山中猶有讀書臺,
風掃晴嵐畫障開。
華月冰壺依舊在,
青蓮居士幾時來?Độc thư đài


Sơn trung do hữu độc thư đài,
Phong tảo tình lam hoạ chướng khai.
Hoa nguyệt băng hồ y cựu tại,
Thanh Liên cư sĩ kỷ thì lai?
Dịch nghĩa
Trong núi vẫn còn đài đọc sách,Gió thổi quang sương khói, vách núi đẹp như tranh hiện ra.Vẫn trăng sáng lung linh, vẫn bình rượu lạnh như xưa,Thanh Liên cư sĩ đã từng qua đây vài lần.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论