全部城市 » 

Bài thơ: Tống Bùi minh phủ hiệu Nam triều thể - 送裴明府效南朝體 (Đớ

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:67
Tác giả(nhà thơ): 送裴明府效南朝體 • Bài thơ theo thể thời Nam triều tiễn quan huyện họ Bùi, Trung Quốc, Trung Đường

送裴明府效南朝體瀟水連湘水,
千波萬浪中。
知郎未得去,
慚愧石尤風。Tống Bùi minh phủ hiệu Nam triều thể


Tiêu thuỷ liên Tương thuỷ,
Thiên ba vạn lãng trung.
Tri lang vị đắc khứ,
Tàm quý thạch vưu phong.
Dịch nghĩa
Chỗ sông Tiêu nhập sông Tương,Có cả ngàn cả vạn ngọn sóng xô nhau.Được biết chàng vẫn chưa đi được,Và hổ thẹn vì ngọn gió thạch vưu.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论