全部城市 » 

Bài thơ: Tương hoàn Việt lưu biệt Dự Chương chư công - 將還越留別

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:64
Tác giả(nhà thơ): 將還越留別豫章諸公 • Sắp về Việt lưu biệt các bạn ở Dự Chương, Trung Quốc, Thịnh Đường

將還越留別豫章諸公客烏倦飛思舊林,
徘徊猶戀眾花陰。
他時相憶雙航葦,
莫問吳江深不深。Tương hoàn Việt lưu biệt Dự Chương chư công


Khách ô quyện phi tư cựu lâm,
Bồi hồi do luyến chúng hoa âm.
Tha thì tương ức song hàng vi,
Mạc vấn Ngô giang thâm bất thâm.
Dịch nghĩa
Chim khách bay chán nay nhớ rừng cũ,Nhưng cứ dùng dằng lưu luyến những bụi hoa cho bóng mát.Lúc trên đất khách cứ nhớ mãi đám lau sậy bên cầu nổi,Đừng hỏi xem sông Ngô nông sâu thế nào.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论