全部城市 » 

Bài thơ: Độ Dương Tử giang - 渡揚子江 (Đinh Tiên Chi - 丁仙芝)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:69
Tác giả(nhà thơ): 渡揚子江 • Qua sông Dương Tử, Trung Quốc, Trung Đường

渡揚子江桂楫中流望,
空波兩畔明。
林開揚子驛,
山出潤州城。
海盡邊陰靜,
江寒朔吹生。
更聞風葉下,
淅瀝度秋聲。Độ Dương Tử giang


Quế tiếp trung lưu vọng,
Không ba lưỡng bạn minh.
Lâm khai Dương Tử dịch,
Sơn xuất Nhuận Châu thành.
Hải tận biên âm tĩnh,
Giang hàn sóc xuy sinh.
Cánh văn phong diệp hạ,
Chiết lịch độ thu thanh.
Dịch nghĩa
Buông mái chèo gỗ quế nơi giữa dòng ngắm cảnh,Thấy sóng xô vào hai bên bờ trắng xoá.Nơi bìa rừng có quán Dương Tử,Trên núi có thành Nhuận Châu.Biển ở cuối trời âm u yên tĩnh,Trên sông gió bấc thổi.Nghe lá phong rơi xào xạc,Như phụ hoạ tiếng thu.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论