全部城市 » 

Bài thơ: Trào Phi Khanh - 嘲飛卿 (Đoàn Thành Thức - 段成式)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:74
Tác giả(nhà thơ): 嘲飛卿 • Bỡn Phi Khanh, Trung Quốc, Vãn Đường

嘲飛卿曾是當爐一個人,
入時裝束好腰身。
少年花蒂多芳思,
只向詩中寫取真。Trào Phi Khanh


Tằng thị đương lô nhất cá nhân,
Nhập thì trang thúc hảo yêu thân.
Thiếu niên hoa đế đa phương tứ,
Chỉ hướng thi trung tả thủ chân.
Dịch nghĩa
Đã từng là một người nấu ăn ngon có tiếng,Khi về nhà chồng không cần trang điểm vì thân hình thon gọn.Trẻ đẹp như hoa, tròn như trái chín, nhiều thi tứ,Chỉ còn biết làm thơ tả thực nét đẹp (của vợ mà quên bạn bè).

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论