全部城市 » 

Bài thơ: Tùng - 松 (Đường Ngạn Khiêm - 唐彦謙)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:70
Tác giả(nhà thơ): 松 • Cây thông, Trung Quốc, Vãn Đường托根蟠泰華,
倚干蝕莓苔。
誰云山澤間,
而無梁棟才。Tùng


Thác căn bàn Thái, Hoa,
Ỷ can thực môi đài.
Thuỳ vân sơn trạch gian,
Nhi vô lương đống tài.
Dịch nghĩa
Mọc gốc trên núi Thái Sơn, Hoa Sơn,Cho rêu xanh nương nhờ sống bám trên cành.Ai nói ở chốn núi đầm này,Không có những thân cây làm kèo, làm cột?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论