全部城市 » 

Bài thơ: Trọng sơn - 仲山 (Đường Ngạn Khiêm - 唐彦謙)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:84
Tác giả(nhà thơ): 仲山 • Núi ông Trọng, Trung Quốc, Vãn Đường

仲山千載遺蹤寄薜蘿,
沛中鄉里舊山河。
長陵亦是閑丘隴,
異日誰知與仲多。Trọng sơn


Thiên tải di tung ký bệ la,
Bái trung hương lý cựu sơn hà.
Trường Lăng diệc thị nhàn khâu lũng,
Dị nhật thuỳ tri dữ Trọng đa.
Dịch nghĩa
Ngàn năm qua, di tích (của ông) đã gửi cho các bụi bệ la,Trong quận Bái có sông có núi và quê quán xưa.Ngay cả Trường Lăng nay chỉ là một gò đống vắng vẻ,Thì thời thế đổi khác, ai còn biết nhiều về ông Trọng nữa.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论