全部城市 » 

Bài thơ: Canh lậu tử kỳ 5 - 更漏子其五 (Ôn Đình Quân - 溫庭筠)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:108
Tác giả(nhà thơ): 更漏子其五 • Canh lậu tử kỳ 5, Trung Quốc, Vãn Đường

更漏子其五背江樓,
臨海月,
城上角聲嗚咽。
堤柳動,
島煙昏,
兩行征雁分。

京口路,
歸帆渡,
正是芳菲欲度。
銀燭盡,
玉繩低,
一聲村落雞。Canh lậu tử kỳ 5


Bối giang lâu,
Lâm hải nguyệt,
Thành thượng giốc thanh ô yết.
Đê liễu động,
Đảo yên hôn,
Lưỡng hàng chinh nhạn phân.

Kinh Khẩu lộ,
Quy phàm độ,
Chính thị phương phi dục độ.
Ngân chúc tận,
Ngọc Thằng đê,
Nhất thanh thôn lạc kê.
Dịch nghĩa
Tựa lầu bên sông,Ngắm nhìn trăng trên biển,Tiếng tù và trên thành ai oán.Liễu trên đê lay động,Đảo mờ khói sương,Đôi hàng chinh nhạn tách chia.Đường Kinh Khẩu,Ngoài bến, những thuyền trở về đỗ lại,Chính đang là lúc ngày xuân tươi đẹp sắp qua.Nến bạc cháy tàn,Sao Ngọc Thằng xuống thấp,Một tiếng gà trong thôn.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论