全部城市 » 

Bài thơ: Đề Thôi công trì đình cựu du - 題崔公池亭舊遊 (Ôn Đình Quâ

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:104
Tác giả(nhà thơ): 題崔公池亭舊遊 • Đề chuyến đi chơi cũ ở đình trên ao của ông họ Thôi, Trung Quốc, Vãn Đường

題崔公池亭舊遊皎鏡方塘菡萏秋,
此來重見採蓮舟。
誰能不逐當年樂,
還恐添成異日愁。
紅艷影多風裊裊,
碧空雲斷水悠悠。
檐前依舊青山色,
盡日無人獨上樓。Đề Thôi công trì đình cựu du


Hạo kính phương đường hạm đạm thu,
Thử lai trùng kiến thái liên chu.
Thuỳ năng bất trục đương niên lạc,
Hoàn khủng thiêm thành dị nhật sầu.
Hồng diễm ảnh đa phong diểu diểu,
Bích không vân đoạn thuỷ du du.
Thiềm tiền y cựu thanh sơn sắc,
Tận nhật vô nhân độc thướng lâu.0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论