全部城市 » 

Bài thơ: Quá Ngũ Trượng nguyên - 過五丈原 (Ôn Đình Quân - 溫庭筠)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:74
Tác giả(nhà thơ): 過五丈原 • Qua gò Ngũ Trượng, Trung Quốc, Vãn Đường

過五丈原鐵馬雲雕久絕塵,
柳陰高壓漢營春。
天晴殺氣屯關右,
夜半妖星照渭濱。
下國臥龍空誤主,
中原逐鹿不因人。
象床錦帳無言語,
從此譙周是老臣。Quá Ngũ Trượng nguyên


Thiết mã vân điêu cửu tuyệt trần,
Liễu âm cao áp Hán dinh xuân.
Thiên tình sát khí đồn Quan Hữu,
Dạ bán yêu tinh chiếu Vị Tân.
Hạ quốc Ngoạ Long không ngộ chủ,
Trung nguyên trục lộc bất nhân nhân.
Tượng sàng cẩm trướng vô ngôn ngữ,
Tòng thử Tiều Chu thị lão thần.
Dịch nghĩa
Ngựa như sắt, kỵ mã như mây, đã lâu không còn thấy nữaBóng liễu trên cao áp xuống trên doanh trại mùa xuânTrời quang đãng sát khí dồn vào xứ Quan HữuNửa đêm có sao yêu tinh chiếu vào Vị TânNước kém, có con rồng nằm, không thức tỉnh gì được chúaXứ trung nguyên, đuổi hươu, không hẳn là do được aiGiường ngà, trướng gấm không còn nghe nói năngTừ đây Tiều Chu là kẻ lão thần trong triều

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论