全部城市 » 

Bài thơ: Quá Phân Thuỷ lĩnh - 過分水嶺 (Ôn Đình Quân - 溫庭筠)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:68
Tác giả(nhà thơ): 過分水嶺 • Qua đỉnh Phân Thuỷ, Trung Quốc, Vãn Đường

過分水嶺谿水無情似有情,
入山三日得同行。
嶺頭便是分頭處,
惜別潺湲一夜聲。Quá Phân Thuỷ lĩnh


Khê thuỷ vô tình tự hữu tình,
Nhập sơn tam nhật đắc đồng hành.
Lĩnh đầu tiện thị phân đầu xứ,
Tích biệt sàn viên nhất dạ thanh.
Dịch nghĩa
Nước suối vốn vô tình [nhưng với ta] lại như có tình,Trong suốt ba ngày leo núi được [suối] làm bạn cùng đi.[Nay ta đã tới] đỉnh núi, cũng là chỗ phải chia tay [với suối] rồi,Cả đêm [không ngủ, ta cứ] nuối tiếc mãi tiếng róc rách [bên tai].

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论