全部城市 » 

Bài thơ: Kinh cố hàn lâm Viên học sĩ cư - 經故翰林袁學士居 (Ôn Đình

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:82
Tác giả(nhà thơ): 經故翰林袁學士居 • Qua nơi ở cũ của học sĩ hàn lâm họ Viên, Trung Quốc, Vãn Đường

經故翰林袁學士居劍逐驚波玉委塵,
謝安門下更何人。
西州城外花千樹,
盡是羊曇醉後春。Kinh cố hàn lâm Viên học sĩ cư


Kiếm trục kinh ba ngọc uỷ trần,
Tạ An môn hạ cánh hà nhân.
Tây châu thành ngoại hoa thiên thụ,
Tận thị Dương Đàm tuý hậu xuân.
Dịch nghĩa
Kiếm lỡ tay chìm trong sóng dữ, ngọc rơi trong cát bụi,Người gia nhân của Tạ An là ai thế ?Ở bên ngoài thành Tây Châu, ngày xuân với cả ngàn cây nở hoa,Có gã Dương Đàm đang uống rượu say.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论